Werdyktem Jury 19 Festiwalu Muzycznego Rockowe Ogródki 2016 laureatem został zespół Black Radio, za bezkompromisowość na scenie i znakomitą interakcję z publicznością. Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki serdecznie dziękuje wszystkim zespołom uczestniczącym w festiwalu, sponsorom oraz publiczności. Do zobaczenia i usłyszenia w przyszłym roku.

Black Radio wygrywa RO 2016